خانه / بایگانی برچسب: ننجون من کرونا گرفتس!

بایگانی برچسب: ننجون من کرونا گرفتس!

ننجون من کرونا گرفتس!

ننجون من کرونا گرفتس! چند روزیس سرما خورده بودم آ حالم اصی خوب نبود. به حجی گفتم: مرد وخی بریم دکتر، مُردم اِز بس جوشونده خوردمُ و خفه شدم اِز بس عنبرنسارا و اسفند دود کردم تا این خونه ضد عفونی شِد! بریم دکتر بلکه یه دارویی، دوایی بده حالم …

ادامه نوشته »