خانه / پژوهش / کتاب

کتاب

Living with Alzheimer’s: A guide for families and caregivers

Living with Alzheimer's

  “Living with Alzheimer’s: A guide for families and caregivers” .This book is collected by Alzheimer’s Association. Living with Alzheimer’s is a consolidated source to assist families as they live through the disease process   “زندگی با آلزایمر: راهنمای مراقبت از فرد مبتلا به آلزایمر” مراقبت از فرد مبتلا به …

ادامه نوشته »

Alzheimer disease

Alzheimer's disease

  “Alzheimer disease” This is a Help Sheet that describes the symptoms of Alzheimer’s disease, the most common form of dementia, as well as its causes, progression and treatment. It is provided by Dementia Australia (dementia.org.au)   “بیماری آلزایمر” این منبع، راهنمایی کوتاه است که به شرح بیماری آلزایمر و علائم …

ادامه نوشته »

Successful Cognitive and Emotional Aging

  مطلب قبل ——————————————————————– معرفی کتاب های لاتین حوزه سالمندی (ادامه): “سلامت شناختی و عاطفی با افزایش سن” افراد در طول زندگی خود باید برای دوران پیری برنامه ریزی کنند و سبک زندگی مناسبی را انتخاب نمایند تا بتوانند سالمندی سالم و موفق را تجربه کنند. این کتاب برای پزشکان، …

ادامه نوشته »

Nutrition and Functional Foods for Healthy Aging

  معرفی کتاب های لاتین حوزه سالمندی: “تغذیه مناسب برای سالمندی سالم” کتاب “تغذیه مناسب برای سالمندی سالم” شرح مشکلات سلامت افراد مسن و اینکه مواد غذایی و مکمل های مناسب چگونه می تواند در رفع این مشکلات مؤثر باشد است. تمامی افرادی که در خصوص تغذیه سالمندان تحقیق می …

ادامه نوشته »

سالمندی خوب: مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن

  برای مطالعه مطلب قبل اینجا کلیک نمایید.   معرفی کتاب های فارسی حوزه سالمندی (ادامه): زنجری نسیبه. سالمندی خوب: مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن. تهران: طرح نقد، ۱۳۹۷٫ چالش­ ها و الزامات سیاست گذاری اجتماعی در حیطه جمعیت سالمندان سبب ظهور مفاهیم و راهبردهای جدیدی برای داشتن …

ادامه نوشته »

کلیات سالمندشناسی و طب سالمندان

معرفی کتاب های فارسی حوزه سالمندی پیشرفت جامعه به سمت سالمندی و به عبارتی بروز سونامی سالمندی مشکلات و مسائلی را به دنبال دارد. از طرفی عدم آگاهی و غفلت از مشکلات این گروه سنی در آینده ضررهای جبران­ ناپذیری را به جامعه وارد خواهد کرد. بنابراین اطلاع ­رسانی در …

ادامه نوشته »

فهرست کتاب های فارسی حوزه سالمندی

فهرست کتاب های فارسی حوزه سالمندی نام پديدآور عنوان سال انتشار ناشر ت‍أل‍ی‍ف‌ خ‍دی‍ج‍ه‌ ح‍ات‍م‍ی‌پ‍ور، ل‍ی‍لا زارع‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ دوران‌ س‍ال‍م‍ن‍دی‌ ۱۳۸۹ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ۱۳۷۵ ن‍ش‍ر س‍ی‍اوش‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ری‍م‌ ت‍اج‍ور ب‍ه‍داش‍ت‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ و م‍روری‌ ب‍ر ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ زن‍دگ‍ی‌ آن‍ان‌ ۱۳۸۲ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا ب‍ی‍م‍اری …

ادامه نوشته »